Ontastbaar Erfgoed

De toeristische ontsluiting van immaterieel erfgoed

De integratie van het immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in het toeristisch aanbod gebeurt momenteel niet of amper. Met het project Ontastbaar Erfgoed willen we stakeholders in toerisme ondersteunen om ICE betekenisvol en duurzaam te integreren in hun aanbod, door de link te maken met materieel erfgoed en het landschap.

Het in kaart brengen van goede praktijken, verwachtingen, en randvoorwaarden van diverse stakeholders voor de onderlinge samenwerking en ontsluiting van ICE  

Het vertalen van deze kennis naar een methodiek die aandacht heeft voor 

  1. het potentieel van diverse vormen van ICE
  2. samenwerkingsvormen tussen de diverse stakeholders 
  3. de stappen die nodig zijn om verhalen en ervaringen vorm te geven

Het verspreiden van kennis en de ontwikkelde methodiek naar DMO’s en geïnteresseerde externen via een draaiboek en vormingstraject 

Het project loopt van januari 2021 tot en met augustus 2023 en doorloopt daarbij verschillende fasen. 

In het eerste deel ligt de focus op literatuurstudie en desk research. Daarna toetsen we theorie aan praktijk door middel van case studies. Binnen een derde fase richten we ons op de belanghebbenden binnen het proces van toeristische ontsluiting van ICE. Deze inzichten bundelen we in een methodiek die vorm krijgt binnen een draaiboek en een vormingstraject. 

Foto door Joy Anne Pura via Pexels

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen.

Laatste berichten

De toeristische ontsluiting van ICE: wanneer perspectieven belicht worden

25 februari 2021

Verslag van de startmeeting (21/01) Ervaringen en uitdagingen De ervaringen binnen het...

Lees meer